Pasākumi

Riteņbraukšanas sacensības „MEŽA TAKAS BEBRENĒ 2015”

Projekts

2011.gada 31. decembris bija svarīga diena sporta klubam „BEBRA”, Ilūkstes novadā dzīvojošajiem aktīva dzīves veida atbalstītājiem un citiem interesentiem, jo noslēdzās Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts, kuru finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai pasākuma „Leader” ietvaros sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novada partnerību „Kaimiņi”. Projekta realizāciju uzraudzīja Lauku atbalsta dienests. Šī projekta ietvaros Ilūkstes novada, Bebrenes pagasta „Zeltlapās” Biedrība „Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas klubs „BEBRA” piedaloties ar savu līdzfinansējumu realizēja projektu „Distanču slēpošanas un veselīga dzīvesveida mācību klases, sporta inventāra nomas un uzglabāšanas punkta izveide”.

Projekts ir pabeigts un „Zeltlapās” ir vieta, kur slēpošanas sporta entuziasti kā arī jebkurš novada iedzīvotājs un ciemiņi, kuriem interesē izslēpoties, pavadīt laiku brīvā dabā, aktīvi kustoties uzlabot savas fiziskos rādītājus un gūt emocionālu gandarījumu var ierasties un izmantot šīs iespējas. Tāpat speciāli izveidotajās slēpošanas trasēs ar kvalitatīvu slēpošanas inventāru varēs piedalīties SSK „BEBRA” rīkotajās sacensībās un pasākumos. Plānots, ka šajā objektā notiks arī teorētiskās apmācības par dažādiem ar sportisku dzīvesveidu saistītiem jautājumiem. Iespējams izveidot arī apmācības interesentu grupām.

Pēc provizoriskās informācijas plānota tiek iespēja izslēpoties ziemas sezonā vakara stundās pēc darba un brīvdienās. Informācija par norisēm „Zeltlapās” tiks ievietota šeit, Ilūkstes novada mājas lapā, www.infoski.lv un iespējams arī citās vietnēs.

Gaidīsim sniega segas palielināšanos mūsu reģionā, kaut arī „Zeltlapās” slēpošanas sezona tika atklāta jau pirms Ziemassvētkiem.

Domājam, ka ar janvāra trešajā nedēļā jau varēs slēpot pilnās burās!!!

Atbalstītāji

SIA Bebra serviss Sports 2000 SIA Inženieru birojs 'Kurbada tilti' SIA XIT - programmatūras izstrāde Ilūkses novada dome Bergophor Futtermittelfabrik Super premium veterinary nutrition