Riteņbraukšanas sacensības „MEŽA TAKAS BEBRENĒ 2023”

NOLIKUMS

 1. Sacensību mērķis

Popularizēt un veicināt aktīvu dzīvesveidu, tajā skaitā riteņbraukšanu, Bebrenes pagasta, Augšdaugavas novada un tuvāko pagastu un novadu iedzīvotāju vidū.

 1. Sacensību organizators

Sacensības organizē Bebrenes pagasta sporta entuziasti. Sacensības atbalsta Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasta pārvalde, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, biedrība “Bebrenes pagasta slēpošanas un skriešanas klubs „Bebra”” un novada uzņēmēji.

Tehniskais direktors –   Aivis Ruļuks

Sacensību direktors –   Jānis Puida

Galvenais tiesnesis –    Normunds Bērziņš

 1. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek 2023. gada 3. jūnijā plkst. 10:30. Starta vieta atrodas pie Bebrenes muižas ēkas, bet sacensību maršruts ved cauri Bebrenes muižas parkam un Bebrenes pagasta mežiem.

 1. Sacensību grupas un distances

Sacensību grupas, dalībnieku vecumi un veicamās distances apkopotas tabulā:

 

Vīrieši

Sievietes

 

Grupa

Dz. gads

Distance

Grupa

Dz. gads

Distance

Bērni

V7

2016.g. un jaunāki

500 m

S7

2016.g. un jaunākas

500 m

V9

2014.g. – 2015.g.

1500 m (3x500m)

S9

2014.g. – 2015.g.

1500 m (3x500mi)

V12

2011.g. – 2013.g.

3 km (6x500m)

S12

2011.g. – 2013.g.

3 km (6x500m)

Jaunieši

V16

2007.g. – 2010.g.

8 km (1 aplis)

S16

2007.g. – 2010.g.

8 km (1 aplis)

Juniori

V18

2005.g. – 2006.g.

16 km (2 apļi)

S18

2005.g. – 2006.g.

8 km (1 aplis)

Elite

VE

2004.g. un vecāki

24 km (3 apļi)

SE

2004.g. un vecākas

16 km (2 apļi)

Veterāni

V40+

1983.g. un vecāki

16 km (2 apļi)

S40+

1983.g. un vecākas

8 km (1 aplis)

Veterāni+

V55+

1968.g. un vecāki

16 km (2 apļi)

S55+

1968.g. un vecākas

8 km (1 aplis)

Tautas distance

V

2006.g. un vecāki

8 km (1 aplis)

S

2006.g. un vecākas

8 km (1 aplis)

Piezīmes:

Grupu Bērni, Jaunieši, Juniori pārstāvji pēc izvēles drīkst startēt vienu vecuma grupu augstāk.

Veterānu grupu pārstāvji pēc izvēles drīkst startēt vienu vecuma grupu zemāk, kā arī Elites grupā.

Tautas distances grupa ir atvērtā grupa – paredzēta dalībniekiem, kuriem trases izbaudīšana ir svarīgāka par rezultātu.

Dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā vecuma grupas vērtējumā.

 1. Sacensību programma un starta kārtība

9:30

Sākas numuru izņemšana

10:30

Starts: V7, S7

10:40

Starts: V9, S9

10:50

Starts: V12, S12

11:15

Apbalvošana bērniem

12:00

Starts:
V16, V18, VE, V40+, V55+, V

S16, S18, SE, S40+, S55+, S

13:30

Apbalvošana

 

Numuru, lūgums, izņemt savlaicīgi, ne vēlāk kā 15 min pirms attiecīgā starta.

 1. Pieteikšanās sacensībām

Pieteikties sacensībām var sports.bebra.lv vai sūtot pieteikumu sacensībām uz e-pastu: sports@bebra.lv, kā arī piesakoties Bebrenes pagasta pārvaldē pie sekretāres. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, dz. gads, grupa, dz. vieta, pārstāvētā komanda (nav obligāta).

 1. Dalības sacensībās

Dalība sacensībās par ziedojumiem:

Grupa

Līdz 1. jūnijam

Sacensību dienā

V16, V18, VE, V40+, V55+

S16, S18, SE, S40+, S55+

Tautas distance

2,00 eiro

5,00 eiro

S7, V7, S9, V9, S12, V12

Bez maksas

2,00 eiro

Ziedojums jāievieto kastītē pie numuru izņemšanas.

 1. Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji (1. – 3. ātrāko laiku uzrādītāji) katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un organizatoru sarūpētajām balvām.

Sacensību laureātiem ir pienākumus piedalīties apbalvošanas ceremonijā.

Dalībniekiem pēc finiša tiks piedāvāti silts dzēriens un putras/zupas katls.

 1. Apdrošināšana

Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai dalībnieku veselības stāvokli. Dalībnieki vai organizācija, kas pieteikusi dalībnieku, ir atbildīga par dalībnieku veselības stāvokli un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Bērni piedalās ar vecāku rakstisku atļauju.

Sacensību dalībniekiem aizsargķiveres ir OBLIGĀTAS!!

 1. Protesti

Protestus iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc neoficiālo rezultātu izlikšanas, iemaksājot naudas depozītu 30 (trīsdesmit) eiro apmērā. Protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda tiks atgriezta protesta iesniedzējam. Protesta atteikšanas gadījumā nauda tiks iemaksāta sacesnību organizatoru budžetā. Sacensību protestus izskata un lēmumus pieņem sacensību žūrija ar balsu vairākumu ( sacensību direktors, galvenais tiesnesis, tehniskais direktors).

 1. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta:

Augšdaugavas novads;

Bebrenes pagasta pārvalde;

Biedrība “Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas klubs “Bebra””;

Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”.